8 – SAP PP – Introduction to Production and Planning Module Part 2

Në seancën e radhës do të gjeni një prezantim të modulit të Prodhimit dhe Planifikimit ( PP) në SAP. Duke filluar nga master data që përfshin (BOM, Routing, Production Order, Work Center) deri tek MRP (Material Requirement Planning)