1 – Hyrje ne SAP ABAP

1 – Hyrje ne SAP ABAP

Në këtë sesion trajtohet një hyrje e përgjitshme përsa i përket SAP ERP dhe ABAP, dhe më pas bazat e programimit në ABAP, si për shembull: Çfarë duhet të kemi

2 – ABAP Dictionary

2 – ABAP Dictionary

Në këtë sesion trajtohet baza e të dhënave në SAP, si është e ndërtuar, cilët janë objektet përbërës (Domain, Data Element, Table, Structure, View, Search Help, Lock Object etj.), si

5 – Menaxhimi i Aseteve – SAP FI AA

5 – Menaxhimi i Aseteve – SAP FI AA

Në këtë seance trajnimi në SAP Financë – Menaxhimi i Aseteve, do të trajtohen: Specifikimi i Setting for Country-Specific Disclosure Requirements Përcaktimi i Chart of Depreciation dhe Depreciation Areas Caktimi

6 – SAP Controlling – Introduction

6 – SAP Controlling – Introduction

Në këtë pjesë të trajnimit prezantohemi me modulin e Controlling (CO).Fokusi i prezantimit përqendrohet në informacionet bazë dhe kryesore të këtij moduli. Janë trajtuar dhe dhënë shembuj për master data