4 – ABAP ALV Reports Part 2

Video e radhës është pjesa e dytë mbi Raportet ALV, ku do trajtohen:

  1. Eventet ne Sap Abap
  2. User Command, Kolonat e editueshme
  3. Alv Header – Top of Page
  4. Double-click, Alv hotspot
  5. Selektimi i rreshtave ne Alv