smartforma

9 – SAP ABAP SMARTFORMA

Në këtë trajnim në SAP ABAP-Smartforma do të trajtohen cështjet: Cfarë janë Smartformat Avantazhet e Smartformave Arkitektura e SAP Smartform Udhëzues për smartformat Windows në smatform

12 – Sap Hana Database

12 – Sap Hana Database

SAP Hana është një sistem i administrimit të të dhënave relacionale, të orientuara drejt kolonave, të zhvilluara nga SAP SE. Në këtë video do përshkruhet se çfarë e bën unike