9 – SAP ABAP SMARTFORMA

Në këtë trajnim në SAP ABAP-Smartforma do të trajtohen cështjet:

  1. Cfarë janë Smartformat
  2. Avantazhet e Smartformave
  3. Arkitektura e SAP Smartform
  4. Udhëzues për smartformat
  5. Windows në smatform